น้ำตกนางริน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกนางริน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042244393
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นแนวภูเขาเดียวกับภูฝอยลมของอำเภอหนองแสง มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามมากโดยเฉพาะในฤดูฝนที่จะมีน้ำมากเหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อน อยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาดประมาณ 25 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม อ.นายูง เป็นพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คืออุดรธานี เลย หนองคาย ประกอบด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-500 เมตร ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ สภาพป่าส่วนใหญ่ยังอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอโนนสะอาดประมาณ 25 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :422