หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุดรธานี > เมืองอุดรธานี > พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042244393
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ก่อให้เกิดความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่จะช่วยดูแลรักษาทำนุแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่กำลังถูกขุดทำลายจากขบวนการค้าโบราณวัตถุ เพื่อให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจขุดค้นและจากการศึกษาหลักฐานพบว่าบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 1,822 - 4,600 ปี
การเดินทาง :  เส้นอุดรธานี-สกลนคร ตรงกิโลเมตรที่ 50 ก็จะถึงปากทางเข้าบ้านปูลู จะเห็นป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2225 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

จำนวนผู้เข้าชม :442