วัดโพธิสมภรณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิสมภรณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนเพาะนิยม เลขที่ 22 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโพธิสมภรณ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดฝ่ายธรรมยุติ ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ที่ได้ชักชวนชาวบ้านในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด เดิมชาวบ้านเรียกวัดแห่งนี้ว่า ?วัดใหม่? แต่ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราช ได้ทรงประทานนามว่า ?วัดโพธิสมภรณ์? เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ปูชนีย์วัตถุที่สำคัญของวัด - พระพุทธรูปทองสำริด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพ่อพระพุทธรัศมี) หน้าตักกว้าง 1.55 เมตร สูง 2.30 เมตร อายุประมาณ 600 ปี สมัยสุโขทัยเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และพระประธานองค์นี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเศียรด้วย - พระพุทธรูปศิลาแลง เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร สูง 95 เซนติเมตร กว้าง 24 เซนติเมตร สมัยลพบุรี อายุประมาณ 1,300 ปี ประดิษฐานอยู่หลังพระอุโบสถ ชาวเมืองอุดรธานีให้เคารพนับถือเป็นอย่างมาก มีคนมากราบไหว้ขอพรอยู่เสมอ จนมีอีกชื่อว่า ?พระขอ? หมายถึง ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นโพธิ์ที่รัฐบาลประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทย ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้นำมาปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2494 - รอยพระพุทธบาทจำลอง ทำด้วยศิลาแลง อายุประมาณ 100 ปีเศษ - ตู้พระไตรแฎกลายทองลดน้ำ สร้างในพระนามพระเจ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2472 - พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าในวันธรรมดา และวันหยุด ตั้งแต่เวลา 8.30 ? 18.00 น. ส่วนวันนักขัตฤกษ์ เปิดให้ชมเวลา 8.30 ? 20.00 น.
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :406