หมู่บ้านนาข่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านนาข่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042244393
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งช็อปผ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและคุณภาพดีเลิศ ด้วยการสืบสานกันมาอย่างยาวนานของศิลปะหัตถกรรมไทยของชาวอีสาน ที่คงเอกลักษณ์ลวดลายความเป็นอีสานไว้ในผ้าไหมคุณภาพดี ที่ทักทอด้วยเทคนิคชั้นสูง ที่เรียกว่า ผ้าทอลายคิด หรือ ห้าไหมลายขิด ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของภาคอีสาน บางส่วนของภาคเหนือและภาคกลางของไทย นับว่าเป็นศิลปะพื้นฐานที่สะท้อนให้เห็นภาพ ลักษณะ ลวดลาย และวิวัฒนาการของท้องถิ่นเดิมของไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยชาวอีสานถือว่าการทอผ้าลายขิดนั้น ยากมาก ๆ เพราะต้องใช้เทคนิคชั้นสูง ต้องอาศัยความชำนาญ ความอดทน ละเอียดลออ เป็นอย่างมาก มีกรรมวิธีในการทำที่ยุ่งยาก ฉะนั้นกว่าจะได้มาแต่ล่ะชิ้นงานนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จึงทำให้คุณค่าของผ้าไหมบ้านนาข่า กลายเป็นสินค้าคุณภาพที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะนอกจากจะได้ผ้าไหมเนื้อดีแล้ว ยังแฝงไปด้วยจิตวิญญาณของศิลปะวัฒนธรรรมไทย ตลาดผ้าบ้านนาข่า ถูกสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของ เทศบาลตำบลนาข่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี และชาวบ้านตำบลนาข่า ที่ร่วมมือ ร่วมใจกัน ผลิตผ้าชั้นดี
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางสายอุดรธานี-หนองคาย (ทางหลวง หมายเลข ๒) หมู่บ้านอยู่ทางขวามือ ตรงข้ามโรงเรียนชุมชนนาข่า

จำนวนผู้เข้าชม :447