เรือโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เรือโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านเชียงเพ็ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "เรือโบราณขนาด ๒๗.๕๐ เมตร กว้าง ๓.๖๐ เมตร สูง ๑.๓๐ เมตร จัดอยู่ในประเภทเรือกระแซง หรือเรือหมากกระแซง คล้ายกับเรือเอี๊ยมจุ๊นในภาคกลาง แต่มีขนาดยาวกว่าเรือเอี๊ยมจุ๊น 3 เท่า รูปร่างของเรือเรียวแคบบริเวณหัวท้าย และกว้างออกบริเวณกลางเรือ บริเวณท้ายเรือมีการปูกระดานกว้างบริเวณ 2 เมตร เทคนิคการต่อเรือเป็นแบบข้างกระดาน มักพบในภาคอีสาน โดยวางกระดูกงู จากนั้นจะเอาไม้กระดานต่อเป็นตัวเรือ ยึดด้วยตะปูเหล็ก ระหว่างรอยต่อของกระดานจะอุดด้วยฝ้ายหรือด้ายหรือเชือกชุบด้วยน้ำมันยางเพื่อไม่ให้น้ำเข้า แล้วเอาชันมายาเรือทับอีกชั้นหนึ่ง ความสมบูรณ์ ของเรือที่พบประมาณร้อยละ ๘๐ อายุประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ ปี จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านเชียงเพ็งกล่าวว่า เป็นเรือขนข้าวของ "เจ๊กซิว" ชาวจีนที่เป็นพ่อค้าขายข้าวในสมัยนั้น หลักฐานอื่น ๆ ที่พบรวมกับซากเรือ คือ กระดูกสัตว์ ประเภทวัว ควาย หัวกะโหลกเลียงผา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งประกอบด้วยชิ้้นส่วน หม้อ ไห คนโท ถ้วยชามเคลือบ ซึ่งเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ติดมากับเรือ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ จากจังหวัดยโสธร ผ่านถนนหมายเลข 202 ระยะทาง 35.8 กิโลเมตร ถึงปากทางเข้าบ้านเชียงเพ็ง เดินทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยงซ้าย จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดบ้านเชียงเพ็ง

จำนวนผู้เข้าชม :229