ป่าชุมชนโคกทำเล (ป่าดงสะแตง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนโคกทำเล (ป่าดงสะแตง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่งสว่าง ม.6 ต.กุดเสลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.70
longitude :  104.83
รายละเอียด :  ป่าชุมชนโคกทำเล เป็นป่าชุมชนผืนสุดท้ายในตำบลกุดเสลา มีพื้นที่ 1,073 ไร่ มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของคนตำบลกุดเสลและตำบลใกล้เคียง
การเดินทาง :  เดินเท้าหรือรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :454