หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ร้อยเอ็ด > ธวัชบุรี > สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ธวัชบุรี
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ธวัชบุรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ธวัชบุรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ป่าสงวนแห่งชาติดงขี้เหล็ก ม.13 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยา เพื่อเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก ซึ่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี เป็นสถานีเพาะพันธุ์ แห่งที่ 25 ของประเทศไทย เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2556 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 13 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด บนเนี้อที่ 640 ไร่ โดยเทศบาลตำบลอุ่มเม้าเป็นหน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง และร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้ดูแล
การเดินทาง :  เริ่มจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งหน้าไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ 23 ร้อยเอ็ด - ยโสธร ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี ตรงไปจนถึงปากทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เลี้ยวขวาเข้ามาในหมู่บ้านอุ่มเม้า - บ้านฮางฮะ ตรงเข้ามาบริเวณลำห้วยกุดแคน - หนองมนสาธารณะ จะพบที่ตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ธวัชบุรี (ป่าสงวนแห่งชาติดงขี้เหล็ก) รวมระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :81