หน้าแรก > ภาคเหนือ > แพร่ > เด่นชัย > ห้องศิลป์นิรันดร
ห้องศิลป์นิรันดร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้องศิลป์นิรันดร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  99 หมู่ที่ 6 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054640672
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ?ห้องศิลป์นิรันดร์? เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนในชุมชน เป็นแหล่งศึกษางานศิลปะแก่บุคคลทั่วไป
การเดินทาง :  ?ห้องศิลป์นิรันดร์? ตั้งอยู่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

จำนวนผู้เข้าชม :401