วัดสะแกราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสะแกราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดสะแกราย หมู่ที่ 9 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสะแกราย มีหลวงพ่อสองพี่น้อง เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารวัดสะแกราย มีชาวบ้านเหวี่ยงแหหาปลาในครอง และพบทั้งสององค์อยู่ในครองจึงนำมาประดิษฐานไวในวิหาร ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่า ?หลวงพ่อสองพี่น้อง?เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านมาขอพรแล้วจะได้ตรงตามที่ขอ จึงเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านว่าศักดิ์สิทธิ์ ทุกปีจะมีงามนมัสการประจำปี และชาวบ้านได้สร้างองค์จำลององค์ใหญ่ไว้ที่หน้าวัดเพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะบูชา
การเดินทาง :  วัดสะแกราย หมู่ที่ 9 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

จำนวนผู้เข้าชม :335