หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > บุรีรัมย์ > นางรอง > หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่บ้านโฮมสเตย์
หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่บ้านโฮมสเตย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม หมู่บ้านโฮมสเตย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ และหมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย เป็นหมู่บ้านเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม และเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และหมู่ที่ 6 บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง เป็นหมู่บ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจำหน่าย และบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อจำหน่ายภายในตำบล
การเดินทาง :  สาย บุรีรัมย์ - นางรอง

จำนวนผู้เข้าชม :361