จุดชมวิวภูช่องคับ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวภูช่องคับ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาแกใต้หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.25
longitude :  101.74
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นจุดชมวิว
การเดินทาง :  ตามถนนสายวังสะพุง-ภูหลวง หมายเลข 2250 กิโลเมตรที่ 13 ตรงข้ามกับเจดีย์หลวงปู่หลุย จันทสาโร

จำนวนผู้เข้าชม :111