หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > เมืองนนทบุรี > ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี
ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.86
longitude :  100.51
รายละเอียด :  ในอดีตตั้งอยู่ที่ปากคลองอ้อม ตำบลบางศรีเมือง ฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2208 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรี จากบ้านตลาดขวัญมาอยู่ที่ปากคลองอ้อม ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีกลับมาตั้งที่บ้านตลาดขวัญดังเดิม ในปัจจุบันศาลหลักเมือง จึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ได้คอยปกป้องคุ้มครองรักษาบ้านเมืองให้ประชาชนได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และเจริญรุ่งเรืองมาตราบนานเท่านาน การสร้างศาลหลักเมืองถือเป็นการแสดงความเคารพและขอให้สิ่งศักย์สิทธิ์ทั้งหลายได้ช่วยดูแลรักษาบ้านเมืองและชุมชนของตน ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงเสมือนที่สถิตย์ของดวงวิญญาณที่จะคอยปกป้องบ้านเมืองให้ร่มเย็นปลอดภัยสืบไป
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี รถประจำทางสาย 18, 134, 191, 177, 388 รถสองแถว 1024 และ ศรีพรสวรรค์ - โลตัส รัตนาธิเบศร์ รถตู้โดยสารประจำทางที่ผ่านถนนรัตนาธิเบศร์

จำนวนผู้เข้าชม :373