ศาลเจ้าปู่-ย่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าปู่-ย่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงเมือง หมู่9
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเคารพนับถือของคนไทยเชื้อสายจีน
การเดินทาง :  บ้านดงเมือง หมู่ 9

จำนวนผู้เข้าชม :307