หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > วิเชียรบุรี > แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านเลขที่ 162 หมู่ที่ 8 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  นายลำดวน เรียมปิติ ปราชญ์ท้องถิ่นของตำบลพุเตย มีความเชี่ยวชาญด้านการทำบุ๋ยหมักชีวภาพ เช่น ปุ๋ยสูตรฮอร์โมนรกหมู และสูตรไล่และกำจัดแมลง ฯลฯ
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :413