วัดชมภูเวก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชมภูเวก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) ต.บางกระสอ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.89
longitude :  100.50
รายละเอียด :  วัดชมภูเวกตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2300 ปฐมเหตุการสร้างวัดชมภูเวก* หัวหน้ามอญ กลุ่มบ้านท่าทรายไม่ทรายนามจริงของท่าน แต่ภายหลังชาวบ้านท่าทรายเรียกท่านว่า ?ท่านพ่อปู่? ท่านพ่อปู่นำมอญกลุ่มที่ท่านควบคุมดูแลแยกจากมอญกลุ่มบ้านสามโคก บ้านปากเกร็ด แยกลงมาทางใต้ เมื่อมาถึงบ้านบางตลาด ส่วนหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองบางตลาดฝั่งเหนือ และบ้านท่าทรายฝั่งใต้ อีกส่วนหนึ่งกระจายลงมาที่คลองท่าทราย ท่านพ่อปู่ได้สำรวจดูภูมิประเทศที่จะตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย เห็นว่าสถานที่บริเวณนี้(วัดชมภูเวก) เหมาะที่จะสร้างที่อยู่อาศัย จึงตกลงใจพักอาศัยและสร้างบ้านเรือนจึงเกิดเป็นกลุ่มมอญ ?บ้านท่าทราย? มอญเป็นชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า มีศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อไปตั้งบ้านเรือนที่ใดก็จะต้องสร้างวัดขึ้นเป็นสถานที่เคารพสักการะ เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ มอญกลุ่มที่อพยพมาพัก อยู่ ณ วัดชมภูเวก คำว่า ?วัดชมภูเวก? หรือ ?วัดชมพูวิเวก? เมื่อสันนิษฐานตามคำบอกเล่าในอดีต หรือสันนิษฐานตามภูมิประเทศ น่าจะตั้งชื่อวัดตามชื่อผู้สร้างคือท่านพ่อปู่ศรีชมภู บวกกับลักษณะภูมิประเทศ อาจจะตั้งตามลักษณะภูมิประเทศอย่างเดียง กล่าวคือ ?ชมภู? เป็นภาษาบาลี แปลว่า ไม้หว้า ?เวกหรือวิเวก? แปลว่า สงบเงียบ แต่การใช้อักษรภาษาสมัยนั้นอาจจะไม่ถูกต้อง ชมพู อาจเขียนเป็นชมภู ในกรณีที่ตั้งชื่อวัดตามลักษณะภูมิประเทศมีผู้ใหญ่บางท่านให้ความเห็นว่า ?ภู? แปลว่าเนินที่สูงเป็นจอม คำนี้มีมูลมาจาก เนินของพระธาตุมุเตา ที่พบครั้งแรกเมื่อชาวมอญอพยพมาอยู่ จะอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นที่เข้าใจตรงกัน จึงขอสรุปว่า ?วัดชมภูเวก? ตั้งชื่อตามผู้สร้างบวกกับภูมิประเทศอันสงบท่านพ่อปู่ศรีชมภู ผู้นำชาวมอญ เป็นผู้ก่อสร้าง
การเดินทาง :  รถประจำทางสาย 69 รถมาสด้าเล็ก ท่าน้ำนนทบุรี ? วัดชมภูเวก

จำนวนผู้เข้าชม :442