ตลาดลานค้าโสกหินขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดลานค้าโสกหินขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ฮ่องฮี -กระนวน)
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.70
longitude :  102.93
รายละเอียด :  ตลาดลานค้าโสกหินขาว ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติดงระแนง ริมทางหลวางแผ่นดินสาน 2039 ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานนี และจังขอนแก่นกับจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหารประจำท้องถิ่นตามฤดูกาล ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เก็บมาจากพื้นป่าดงระแนง (ป่าสวนแห่งชาติดงระแนง) สำหรับผู้เดินทางผ่านไปมา จะหยุดพักแวะซื้อสิ้นค้า ก่อนกลับบ้านหรือซื้อเป็นของฝาก เป็นตลาดที่มีความสำคัญและสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลกุดโดน เป็นอย่างดี
การเดินทาง :  1. จากอำเภอยางตลาด ถึงสี่แยกฮ่องฮี เลี้ยงขวา เข้าทางหลวง 2039 ไปอำเภอห้วยเม็ก (ก่อนถึงอำเภอห้วยเม็ก ประมาณ 10 กม.) 2. จากอำเภอเชียงยืน ถึงสี่แยกฮ่องฮี เลี้ยงซ้าย เข้าทางหลวง 2039 ไปอำเภอห้วยเม็ก (ก่อนถึงอำเภอห้วยเม็ก ประมาณ 10 กม.) 3. จากอำเภอกระนวน ตรงมาทางหลวง 2039 ผ่านมาอำเภอห้วยเม็กตรงไปจนถึงสวนป่าสวนแห่งชาติดงระแนง 4. จากอำเภอท่าคันโท/ อำเภอหนองกุงศรี ตรงเข้าอำเภอห้วยเม็กตรงไปจนถึงสวนป่าสวนแห่งชาติดงระแนง

จำนวนผู้เข้าชม :272