ตลาดน้ำวัดบึงตาหอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดน้ำวัดบึงตาหอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดบึงตาหอม คลอง 21 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ตลาดน้ำบริเวณหลังหลวงปู่ทวด
การเดินทาง :  ถนนสายองครักษ์-ฉะเชิงเทรา วัดบึงตาหอม คลอง 21 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้เข้าชม :443