บุญบั้งไฟตะไลล้าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บุญบั้งไฟตะไลล้าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลกุดหว้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เทศบาลตำบลกุดหว้า ตั้งอยู่ที่ 152 หมู่ 13 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านปลอดเหล้าจัดขึ้นทุกปีในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม
การเดินทาง :  เดินทางถนนสายสมเด็จ-คำพอก ห่างจากอำเภอกุฉินารายณ์ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :371