วัดพัชรกิติยาภาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพัชรกิติยาภาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  274 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพัชรกิติยาภาราม ตั้งอยู่ 274 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีพระเมธีวชิรธาดา รักษาการเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู มีศาสนสถานที่สำคัญคือ พระพุทธรัตนเอกโกเมนทร์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย , เจ้าแม่กวนอิม และพญานาค , พระพุทธรูปปางประทานพรยืน , พระพุทธรูปปางพระทานพรนั่ง แกะสลักจากไม้ตะเคียน , ตำหนักดิน
การเดินทาง :  1.รถยนต์ วัดพัชรกิติยาภาราม อยู่ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู 13 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :411