วัดศรีมงคล (ก๋ง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีมงคล (ก๋ง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จ.น่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  086-116-9365
latitude :  698,641.00
longitude :  2,111,010.00
รายละเอียด :  วัดศรีมงคล(ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๙๕ พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือหลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีศาสนสถานที่งดงามมากมาย มีแม้แต่ห้องพักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่งด งามตามธรรมชาติ ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดนี้เขียนขึ้นในรัชกาลปัจจุบันนี้เองโดยเลียนแบบการ วาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ผู้ฝากฝีมือไว้ที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน - ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนชุมชน (พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี หอธรรมหลวง)ตั้งอยู่ภายในวัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นแหล่งเรียนรู้และสะสมวัตถุโบราณ เพื่อให้เด็ก ๆ เยาวชนรุ่นหลังได้เข้าไปศึกษาประวัติความเป็นมา
การเดินทาง :  วัดศรีมงคลตั้งอยู่บนทางหลวงสาย ๑๑๗๐ หมู่ที่ ๑ บ้านก๋ง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชม :481