น้ำตกห้วยระพี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยระพี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยระพี หมุูที่ 15
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกธรรมชาติในหมู่บ้าน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 22 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :396