ภูหินลาดช่อฟ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูหินลาดช่อฟ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เขต.อบต.น้ำพ่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภูหินลาดช่อฟ้า เป็นภูหินที่มีสภาพภูมิประเทศที่ค่อนข้างสวยงาม มีโขดหินรูปร่างคล้ายช่อฟ้า และโพรงถ้ำนี้ เคยเป็นที่พักของนักศึกษาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในสมัย พ.ศ. 2519 มีทับหินที่เป็นจารึกของประวัติศาสตร์หลายทับ เช่น ทับบันเทิง ทับสามสิบสอง อ่างทับถ้ำ ฯลฯ
การเดินทาง :  รถยนต์ไปถึงสถานที่เที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม :342