น้ำตกคลองนารายณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกคลองนารายณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เขตพื้นที่ อบต.คลองนารายณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกคลองนารายณ์
การเดินทาง :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า

จำนวนผู้เข้าชม :405