เขื่อนห้วยตาเกาว์ใหม่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนห้วยตาเกาว์ใหม่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.46
longitude :  103.61
รายละเอียด :  เขื่อนห้วยตาเกาว์ใหม่ เป็นเขื่อนดิน อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 86 กิโลเมตร เขื่อนตาเกาว์ใหม่สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2528 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้ ปิดกั้นห้วยทับทันและห้วยสำราญที่บ้านตาเกาว์ ที่รับน้ำมาจากน้ำตก 5 แห่งสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ เขื่อนตาเกาว์ใหม่มีความสูงจากท้องน้ำ 21 เมตร สันเขื่อนยาว 600 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 10.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน เขื่อนห้วยตาเกาว์ใหม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา มีสถานที่พักผ่อนหย่อยใจ และมีร้านอาหารริมเขื่อนอยู่มากมาย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสวรรค์ชายหาดของคนชาวสุรินทร์ และในฤดูร้อน น้ำจะลดและมีหาดทรายเหมือนทะเล ลงเล่นน้ำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :535