วัดทุ่งชุมพล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทุ่งชุมพล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งชุมพล ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.88
longitude :  99.82
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง บริเวณภายในวัดทุ่งชุมพลนี้มีการสร้างศาลาตาหมื่นเกล็ด - ยายนาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายในศาลามีรูปปั้นของตาหมื่นเกล็ดและยายนาง ชาวบ้านเชื่อว่า ตาหมื่นเกล็ดเป็นงู และยายนางเป็นเสือ รูปปั้นของตาหมื่นเกล็ดยายนางนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการรูปร่างหน้าตาเมื่อกลายเป็นคน ชาวบ้านมีความเชื่อในเรื่องการบนบานศาลกล่าวกับตาหมื่นเกล็ดและยายนางว่าหากขอสิ่งใดก็จะสมหวัง หากทรัพย์สินหายก็จะได้คืน เมื่อก่อนนั้นมักจะมีชาวบ้านมาบนบานเมื่อมีวัวหรือควายหาย ชาวบ้านก็มักจะมากราบไหว้ขอให้พบควาย สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของวัดทุ่งชุมพลนั้น คือ อภิมหาโพน ซึ่งถูกทำจากไม้ต้นตะเคียนที่ล้มในป่าแถบเทือกเขาบรรทัด ด้วยความร่วมมือร่วมแรงของชาวบ้านจึงได้มีการสร้างเป็นตะโพนขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมกับความศักดิ์สิทธิ์ของพันธุ์ไม้ตะเคียนสามพอน การสร้างตะโพนขนาดใหญ่นี้เพื่อเป็นสิริมงคลเสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ ให้แก่ชาวพุทธศาสนิกชน ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่า การเคาะหรือตีอภิมหาโพนนี้ จะเป็นการเสริมบารมี เสริมดวง มั่งคั่งเงินทอง มั่งมีศรีสุข ด้วยลาภ ยศ สติปัญญา และความดีงามเสมือนเสียงของมหาโพนตลอดไป
การเดินทาง :  เดินทางได้โดยรถส่วนตัว เดินทางจากตัวจังหวัดมีถนนลาดยางตลอด

จำนวนผู้เข้าชม :106