ประเพณีแข่งเรือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีแข่งเรือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านดินดำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.20
longitude :  103.67
รายละเอียด :  ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีคู่มากับตำบลดินดำ ซึ่งมีภูมิประเทศติดแม่น้ำชี สถานที่จัดการแข่งขันคือบริเวณวัดบ้านดินดำ กิจกรรมในงานประเพณีแข่งเรือ จะเริ่มด้วยการฟ้อนรำบวงสรวงแม่ย่านางเรือ เรือทุกลำจะเข้าร่วมขบวนแห่ ตลอดการแข่งขันในแต่ละหมู่บ้านจะจัดกองเชียร์เข้าประกวดกันเป็นที่คึกคักสนุกสนาน
การเดินทาง :  สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเดินทางโดยเครื่องบินลงที่สนามบินจังหวัดร้อยเอ็ด หรือเดินทางด้วยรถยนต์โดยสาร หรือรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :298