น้ำตกแม่ต๋ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกแม่ต๋ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านแม่ตะไคร้ ตำบลทาเหนือ อำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตก จากธรรมชาติ เดินทางเท้าเข้าประมาณ 3 กิโลเมตร มีทั้งหมด 7 ชั้น เหมาะสำหรับพักผ่อนอยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
การเดินทาง :  จากตัวเมืองเชียงใหม่ มาทางอำเภอสันกำแพง เข้าสู่อำเภอแม่ออน ข้ามเขามายังตำบลทาเหนือ บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ 1 รวมระยะทาง 50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :795