วัดห้วยบง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดห้วยบง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านห้วยบง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง :  จากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :743