น้ำตกแม่จุม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกแม่จุม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 บ้านแม่จุม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกธรรมชาติที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :714