หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สะเมิง > สวนดอกไม้เมืองหนาวปางขุม
สวนดอกไม้เมืองหนาวปางขุม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนดอกไม้เมืองหนาวปางขุม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านปางขุม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ปลูกดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด
การเดินทาง :  โดยรถยนต์/รถจักร์ยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :659