อุทยานหลวงปู่ทวด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานหลวงปู่ทวด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านแม่ตะไคร้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง :  จากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :735