หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ไชยปราการ > วัดพระเจ้าพรหมมหาราช
วัดพระเจ้าพรหมมหาราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระเจ้าพรหมมหาราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  119 หมู่ 9 บ้านป่าไม้แดง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ?พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ?วิหารธรรมานุสสติปราสาทหอเย็น ?พระคุ้มเมืองไชยปราการ (เสาหลักเมือง) ?พระเจดีย์นวโลกุตตรสถิตศรีไชยปราการ (พระธาตุดอยจอมพรหม)
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ตามทางหลวงหมายเลข 107

จำนวนผู้เข้าชม :828