วังหนองสิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังหนองสิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.36
longitude :  103.43
รายละเอียด :  เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์เต่า ติดบริเวณวัดสามารถเข้าชมและให้อาหารเต่าโบราณและปลา
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถเข้าถึง

จำนวนผู้เข้าชม :513