เอทีวี ออนทัวร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เอทีวี ออนทัวร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  77 หมู่ 10 ถนนแม่ริม-สะเมิง อำเภอแม่ริม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  รายละเอียดโปรแกรม เหมาะสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นในการขับขี่รถเอทีวีจนถึงผู้ที่มีประสบการณ์ สีสรรเส้นทางธรรมชาติที่ไม่ได้เสริมเติมแต่ง, ฝึกการใช้ทักษะและเทคนิคในการขับขี่ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม ชมวิวทิวทัศน์ ที่น้อยคนนักจะได้มาเยือน หรือ พบเห็นในเมืองไทยมาก่อน เยื่ยมชมหมู่บ้านชาวเขา, วิถีชีวิตของชาวบ้าน, การปลูกพืชผักและพรรณไม้ การเกษตรตามขั้นบันใดของเมืองหนาว ขึ้นสู่ยอดดอยประวัติศาสตร์ด้วยเส้นทางออฟโรดที่มีลักษณะเหมือนดอยภูชี้ฟ้า และจุดชมวิวที่มีความสูง 1,459 เมตร นมัสการเจ้าขุนหลวงวิรังคะ กษัตริยะองค์ที่ 13 ของระมิงค์นครหรือเชียงใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งท่านได้ปกครองในสมัยเดียวกันกับ พระนางเจ้าจามเทวีเจ้าเมืองนครหริภุญชัย หรือลำพูนในปัจจุบัน เป็นประวัติศาสตร์น้อยคนนักที่จะล่วงรู้
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 17 กิโลเมตร เส้นทางน้ำตกแม่สา

จำนวนผู้เข้าชม :1223