หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > เมืองพัทลุง > อนุสาวรีย์ท่านปัญญา
อนุสาวรีย์ท่านปัญญา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสาวรีย์ท่านปัญญา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บริเวณสามแยกท่ามิหรำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.61
longitude :  100.06
รายละเอียด :  พระพรหมมังคลาจารย์(หลวงพ่อปัญญานันทะ) คนดีศรีพระศาสนา คนดีศรีแผ่นดิน ที่ชาวพัทลุงและพุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเลื่อมไสศรัทธาหลวงพ่อปัญญานันทะ เดิมชื่อ ปั่น เสน่ห์เจริญ เป็นคนพัทลุงโดยกำเนิด เมื่ออุปสมบทหลวงพ่อปัญญานันทะได้สร้างคุณูปการต่อการศึกษาของชาติพระศาสนาและการสาธารณสุขของประเทศเป็นที่ประจักษ์ หลวงพ่อปัญญานันทะมีปฏิธานและอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในปรพะเทศและต่างประเทศ ผลงาของท่านมีมากมายที่ฝากไว้ในแผ่นดิน เทศบาลเมืองพัทลุงร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชาวยพัทลุง กรุงเทพมหานครและพุทธศาสนิกชน พร้อมใจกันจัดสร้างองค์?หลวงพ่อปัญญานันทะ? ประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะกาญจนาภิเษก ท่ามิหรำ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ โดยได้จัดพิธีสมโพชขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556
การเดินทาง :  อยู่บริเวณสามแยกท่ามิหรำ

จำนวนผู้เข้าชม :561