วัดภูผาภิมุข

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดภูผาภิมุข
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่บริเวณถนนราเมศวร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.62
longitude :  100.08
รายละเอียด :  สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 จุดเด่น คือ พระธาตุเจดีย์ เรียกว่า ธรรมเจดีย์ สร้างโดยพระธรรมเมธาจารย์เมื่อปี พ.ศ.2536 เป็นเจดีย์องค์ขาวมีสิงห์ล้อมรอบเป็นเจดีย์ที่งดงามแห่งหนึ่งของภาคใต้ ภายในยังมีพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นที่รวบรวมเครื่องใช้โบราณไว้อย่างมากมาย
การเดินทาง :  จากสี่แยกจวนผู้ว่า ตามถนนราเมศวร์ เลี้ยวขวาที่สี่แยกโคลิเซียม แล้วเลี้ยวขวาอีกครั้ง ไปสุดทาง

จำนวนผู้เข้าชม :544