ม่อนประทีป

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ม่อนประทีป
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านวาก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ
การเดินทาง :  สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1006 เชียงใหม่ - สันกำแพง-ออนหลวย จะผ่านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออกลาง หรือใช้ถนนเส้นเชียงใหม่-สันกำแพง-น้ำพุร้อน ระยะทางจากเชียงใหม่ ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ประมาณ 35 กิโลเมตร ทั้งสองเส้นทาง

จำนวนผู้เข้าชม :748