ศาลหลักเมืองจารพัต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมืองจารพัต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ีกราบไหว้สักการะบูชาของคนในตำบลจารพัตและตำบลใกล้เคียง
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอศีขรภูมิ ประมาณ 15 กิโลเมตร อยู่ในหมู่บ้านจารพัต หมู่ที่ 1 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

จำนวนผู้เข้าชม :404