หน้าแรก > ภาคใต้ > นครศรีธรรมราช > เมืองนครศรีธรรมราช > ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ ๙
ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ ๙

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ ๙
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลักษณะพื้นที่เป็นป่าชายเลน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :679