หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > อมก๋อย > สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย
สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053461015
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานีเรดาร์ฝนหลวง จุดเด่นที่น่าสนใจ นิทรรศการให้ความรู้การตรวจอากาศเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวง และชมวิวบนสถานีเรดาร์ เป็น1ใน5 เเห่ง ของประเทศ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงดำริให้จัดสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติด้านการเกษตรของประเทศ
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางหลางหมายเลข 1099 อมก๋อย-เเม่ตื่น ระยะทาง 11 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :705