วัดบ้านหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่1ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0623907142
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จุดเด่นที่น่าสนใจ องค์พระพุทธรูปสำริด สมัยเชียงเเสน ที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
การเดินทาง :  ทางหลวงชนบท จาก อบต.ยางเปียง-วัดบ้านหลวง ระยะทาง 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :760