วัดม่อนห้วยแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดม่อนห้วยแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหลังม่อน หมู่ที่ 14
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดม่อนห้วยแก้ว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ติดกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมณีศรีกัลยาณมงคล (พระแก้วขาว) ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพดีเด่น มีการสร้างที่เรียนรู้บ้านภูมิปัญญาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกรักษาพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติหลากหลายพันธุ์
การเดินทาง :  ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ มาตามถนนสาย 108 (เชียงใหม่-ฮอด) อีกประมาณ 45 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :646