หน้าแรก > ภาคเหนือ > แม่ฮ่องสอน > ปาย > สะพานประวัติศาสตร์
สะพานประวัติศาสตร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพานประวัติศาสตร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านร้องแหย่ง หมุ่ที่ 10 ตำบลทุ่งยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.30
longitude :  98.47
รายละเอียด :  เป็นสะพานไม้สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่น สร้างเพื่อใช้เดินทางจากเชียงใหม่ ไปยังพม่า ภายหลังสงครามสิ้นสุดญี่ปุ่นถอยทัพและแผาสะพานทิ้ง ภายหลังประชาชนได้ช่วยกันสร้างขึ้นมา แต่ในปี 2516 ได้เกิดอุทกภัย น้ำพัดพาสะพานเสียหาย ทางอำเภอได้ขอสะพานเหล็ก" นวรัฐ" ที่เชียงใหม่ มาทดแทน จนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  อยู่บนทางหลวง 1095 ก่อนถึงตัวเมืองปาย 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :429