วัดหนองคุย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองคุย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนน กองดิน เขาวง หมู่ที่ ๕ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.85
longitude :  101.81
รายละเอียด :  ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ วัดหนองคุยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเผือด-นางสังวาลย์ สุวรรณโชติ เพื่อให้เป็นสำนักสงฆ์ จำนวน ๘ ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้จัดตั้งเป็นวัดชื่อ ?วัดหนองบัวขาว? เนื่องจากนายต่วน-นางฉอ หนองบัวขาว เป็นแกนนำหลักในการนำชาวบ้านก่อสร้างวัด จึงตั้งชื่อวัดตามนามสกุล โดยมีพระอาจารย์สมคิด ปสนโณ (นายสมคิด ทองก้อน) เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาในปี ๒๕๓๒ ได้เปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวขาวมาเป็นวัดหนองคุย จึงสร้างศาลาการเปรียญและในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สร้างอุโบสถที่มีรูปทรงพิสดาร เป็นรูปคล้ายระฆังคว่ำ จัตุรมุข ยอดประดับด้วยพระพรหม ๔ หน้า เป็นที่แปลกตาจากอุโบสถสถานที่อื่น ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะของชาวบ้าน คือ พระสังขจาย ขนาดหน้าตัก ๑๒๐ นิ้ว สูง ๓ เมตร ประดิษฐานอยู่ในศาลาอย่างงดงาม และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายที่เป็นที่นิยมสักการะของชาวบ้านทั่วไป
การเดินทาง :  การเดินทางจากสี่แยกกองดิน-เขาวงกต เข้าไปประมาณ ๕ ก.ม. ตั้งอยู่บนเนินเขา

จำนวนผู้เข้าชม :684