หออุปคุต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หออุปคุต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดป่าอัมพวัน หมู่ที่ 13 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.37
longitude :  103.18
รายละเอียด :  หออุปคุต ตั้งอยู่ที่ วัดป่าอัมพวัน หมู่ที่ 13 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป้นสถานรวมจิตรศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวบ้้านหัวนาคำทั้ง 7 หมู่บ้าน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตรใจของพี่น้องชาวพุทศสนิกชน
การเดินทาง :  การเดินทางมาทางจังหวัดขอนแก่น ระยทางประมาณ 40 กิโลเมตร หากเดินทางมาทางตัวเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :297