วัดห้วยลำใย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดห้วยลำใย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.30
longitude :  100.41
รายละเอียด :  นมัสการเกเจอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่เช้า อตฺตจิตฺโต วัดห้วยลำใย
การเดินทาง :  จากอำเภอตาคลี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สู่อำเภอตากฟ้า เลี้ยวซ้ายตามทางเส้นทางหมายเลข 3331 ระยะทางประมาณ 7 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :422