วัดนิโครธ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนิโครธ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดนิโครธ เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ปรากฎประวัติการก่อสร้าง แต่จากร่องรอยแนวฐานปรางค์สามยอดที่เป็นศิลาแลงและโบราณวัตถุต่างๆโบราณที่ทำด้วยศิลา สันนิษฐานว่า จะเป็นศาสนสถานในสมัยลพบุรี สำหรับศาลเจ้าพ่อเทพสร้างขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2477 โดยใช้ศิลาแลงก่อขึ้นเป็นอาคารเล็กๆ สันนิษฐานว่า องค์เจ้าพ่อเทพนั้นน่าจะเป็นเทวรูปประกอบสถานของปราค์เก่าองค์ในองค์หนึ่ง เมื่อปรางค์เก่าชำรุดพังทลายลงจึงสร้างใหม
การเดินทาง :  เดินทางจากศาลเจ้าพ่อพระกาฬ ไปทางข้างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเลาะทางรถไฟ สุดทางเลี้ยวขวาเลาะหลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เลี่้ยวซ้ายลงทางแยกไปท่ากระยาง ผ่าานหลังวัดตองปุ วัดนิโครธอยู่ทางด้านซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :806