วัดโสดาประดิษฐาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโสดาประดิษฐาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโสดาประดิษฐาราม ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นวัดที่มีพระเวสสันดรประดิษฐานอยู่แห่งเดียวในประเทศไทย มีท่านพระครูธรรมธร(สมบูรณ์) เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ประวัติความเป็นมาของวัดคือราษฎรผู้ศัทธาในตัวอาจารย์โสดา ซึ่งเป็นราษฎรที่ถูกกวาดต้นมาจากเวียงจันทน์ ในสมัยรัชกาลที่ 1 ต่อมาได้บวชเรียนและจำพรรษาที่วัดซึ่งแต่ก่อนเป็นสำนักสงฆ์หนองโป่ง ต่อมาเป็นชื่อวัดเขาแร้ง จนกระทั้งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นวัดโสดาประดิษฐารามเมื่ออาจารย์โสดารถณภาพลง เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันมีความสามารถในการประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา เป็นประเพณีที่สืบทอดมานานของชาวตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี มีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต สวดชัยมงคลคาถา เทศน์คาถาพัน เทศน์หมื่นมาลัยแสน แห่ข้าวพันก้อน ตักบาตรเทโว เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 1-10 มีขบวนแห่งพระเวสสันดรเข้าเมือง
การเดินทาง :  ม.3 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :798