วัดดอนไร่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอนไร่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 วัดดอนไร่ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หลวงพ่อมุ่ย เดิมชื่อ มุ่ย นามสกุล มีศรีชัย เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ปีฉลู พ.ศ.2431 บ้านดอนไร่ หมู่ที่ 2 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี อุปสมบท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2472 ณ พัทธสีมาวัดดอนบุบผาราม ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2475 เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนไร่ พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ พุทธรักขิโต หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อมุ่ย อดีตเจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะตำบล หนองสะเดา มีชื่อเสียง เลื่องลือในด้านวัตถุมงคล เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นที่ศรัทธา ของบุคคลทั่วไป เป็นปราชญ์ของตำบลหนองสะเดา เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติดี มณฑปที่บรรจุสรีระสังขารที่ไม่เน่่าเปื่อยเป็นที่น่าอัศจรรย์ของท่าน ปัจจุบันศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาสักการะขอพร เป็นจำนวนไม่น้อย เพราะถือว่าใครเดินทางมากราบไหว้ เมื่อกลับไปแล้ว จะประสบผลสำเร็จ ในการประกอบอาชีพ ทางวัดจึงเปิดให้สักการะบูชารูปเหมือนของท่าน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ของทุกวัน
การเดินทาง :  จากที่ว่าการอำเภอสามชุก เลี้ยวซ้ายมาทาง อ.หนองหญ้าไซ ขับตรงมาประมาณ 8 กิโลเมตร เลี้ยวขวา ขับตรงมาประมาณ 8 กิโลเมตร เลี้ยวขวาประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงวัดดอนไร่

จำนวนผู้เข้าชม :185