วัดโพธิ์ประทับช้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิ์ประทับช้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.30
longitude :  100.32
รายละเอียด :  เป็นโบราณสถาน ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยสมเด็จพระเจ้าเสือ หรือพระศรีสรรเพชญที่ 8 ภายในมีโบสถ์ซึ่งประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต อีกฟากหนึ่งมีวิหารสมเด็จพระเจ้าเสือ
การเดินทาง :  เดินทางจากจังหวัดพิจิตร ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :432